Kameleont

Kameleonter förekommer huvudsakligen i Afrika. Deras förmåga att byta färg är vida känt. Ögonen fungerar fullkomligt oberoende utav varandra och kan riktas på olika håll. De lever utav insekter som fångas med tungan som är 1.5 gånger kroppens längd.